Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Nemzetközi konferencia Gyulán: Határon átnyúló együttműködés Európában – Az őshonos kisebbségek szerepe

Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes kiemelt előadóként vett részt a Konrad Adenauer Stiftung és a Budapesti Andrássy Egyetem kétnapos nemzetközi konferenciáján Gyulán. Az eseményen a szakértők a hazánkban és a Németországban élő őshonos kisebbségek helyzetét és jövőképét, valamint a külügyi és külgazdasági kapcsolatokban, illetve a határon átnyúló együttműködésben betöltött szerepüket tekintették át.

Az Ombudsmanhelyettes az Európa Tanács vonatkozó tevékenységéről, különösen a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény szerepéről beszélt. Elmondta: “A nemzeti kisebbségek védelme számára Európában rendelkezésre álló, változó hatékonyságú nemzetközi mechanizmusok között – a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája mellett – a Keretegyezmény központi szerepet játszik. Az elmúlt közel 30 éves tevékenység adatai önmagukban is beszédesek, sokkal meghatározóbb azonban az a tény, hogy az európai jogi térben a Keretegyezmény kiemelt viszonyítási pont lett, az egyetlen, jogi kötőerővel bíró átfogó nemzetközi kisebbségvédelmi szerződés. A védeni rendelt kisebbségi jogok végrehajtásának ellenőrzése során a monitoring feladattal megbízott Tanácsadó Bizottság értelmezési kereteket, standardokat alakított ki, amelyekre döntéseik során más nemzetközi szervezetek és intézmények (az EBESZ-től az Európai Unión át az Emberi Jogok Európai Bíróságáig) folyamatosan és egyre gyakrabban hivatkoznak.”

A konferencián kiemelt szakértőként előadást tartott Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke és Schubert Olívia, a szervezet elnökhelyettese, valamint Vincze Loránt, a FUEN elnöke, európai parlamenti képviselő.

Az Andrássy Egyetem oktatói és hallgatói az elhangzott előadások és kerekasztal-beszélgetések nyomán prezentációkkal és interaktív beszélgetésekkel kapcsolódtak be a szakmai párbeszédbe.

Konrad-Adenauer-Stiftung Ungarn
Andrássy Universität Budapest
LdU / MNOÖ

konf konf2 konf3 konf4 konf5

...megosztás