Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Klézli János-díjat kapott Krémer György a szekszárdi németségért végzett munkájáért

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat attól a szándéktól vezetve, hogy a helyi németség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett polgárokat méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket és munkásságukat megfelelően értékelve példaként állíthassa a jelen és az utókor elé, „A Szekszárdi Németségért – Klézli János díj” elnevezéssel 1995-ben nívódíjat alapított. A szekszárdi németségért végzett sokéves munkájáért 2021. augusztus 28-án Krémer György, a Tolna Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének titkára (aki egyébként egyúttal a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szekszárdi regionális irodájának vezetője) vehette át a megtisztelő díjat a Babits Mihály Kulturális Központban rendezett “Szekszárd Város Napja” ünnepségen.

Krémer György 1961-ben született Szakadáton és ebben a magyarországi német közösségben nőtt fel. Gyermek- és ifjúkorát magyarországi német családja és szülőfaluja alakította. 1979-ben érettségizett a gyönki Tolnai Lajos Gimnázium német nemzetiségi tagozatán. Műszaki iránti érdeklődése már fiatalon kialakult és 1988-ban technikusi képesítést szerzett. A rendszerváltás után aktívan bekapcsolódott a Tolna megyei magyarországi német szervezetek munkájába. Krémer György immáron 1995 óta a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének titkára. Kezdettől fogva legfontosabb feladatai közé tartozik a pályázatok előkészítése, a települési és a szövetség kötelékébe tartozó települési német önkormányzatokkal való folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatásuk és tanácsadás, ezen kívül szervezési feladatokat is ellát, valamint adminisztratív támogatást is nyújt az elnök és a Tolna Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége számára. Aktív magyarországi német pályafutása során Krémer György részt vett a magyar kárpótlási törvénnyel kapcsolatos konzultációban, az egykori Nemzetiségi Fórum jelöltjeként indult az 1998-as magyarországi országgyűlési választásokon és aktívan részt vett az 1994-es első kisebbségi választások előkészítő munkájában is.

– Ez az elismerés szól azon őseimnek, akik a 18. században Limburg-Nassau vidékről betelepültek egy kicsiny Tolna megyei faluba, Szakadátra, és szól egyúttal annak a kis közösségnek is, ahonnan elindulva a hagyományos keresztény értékrend mellett útravalóul kaptam a „valahol otthon lenni” érzést a „bárhollal” szemben – nyilatkozta a díjazott Krémer György.

A kitüntetéshez szívből gratulálunk!
Forrás: MNOÖ Hírlevél

...megosztás