Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Kitüntetés

„A TANÁR EGY EGÉSZ ÉLETEN ÁT TANÁR MARAD, ÉS ÉN SZERETEM A HIVATÁSOMAT”
APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJJAL TÜNTETTÉK KI SCHERER GABRIELLA PEDAGÓGUST

Magyarországon minden évben díjazzák a középfokú oktatásban, a felsőoktatásban és az egyetemi oktatásban dolgozó tanárokat különleges pedagógiai és speciális oktatási eredményeikért, valamint kiemelkedő tudományos tevékenységükért. 2021. június 7-én Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár Apáczai Csere János-díjat adományozott Scherer Gabriellának, a bajai Magyarországi Németek Oktatási Központja (MNÁMK/UBZ) volt főigazgatójának.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az alábbi interjúval gratulál a díjazottnak és további sok sikert kíván neki!

Kedves Scherer asszony, milyen kötődése van a magyarországi németséghez?

Sváb faluban születtem, magyarországi német családba. Gyermekkorom első hat évének jelentős részét a nagyszüleim házában töltöttem, akik egymás között csak németül beszéltek akkoriban és élték a sváb családok mindennapjait a maguk hagyományaival és szokásaival. Ez meghatározta az identitásomat. A szüleim, akik szintén jól beszélték népcsoportunk anyanyelvét, nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az iskola magyar közösségében is megmaradjanak a német nyelvi gyökereim. Az általános iskola első évétől kezdve német és angol nyelvre taníttattak magánúton, hiszen az akkori általános iskolában nem ezek voltak a preferált idegen nyelvek. Ezt követően természetes volt, hogy a bajai német nyelvű gimnáziumban folytatom a tanulmányaimat, és ott is érettségiztem 1985-ben.

Közel három évtizeden át dolgozott az MNÁMK-ban. Pályafutásának mely szakmai sikereire emlékszik vissza a legszívesebben?

Nagyon sok olyan pillanat és időszak volt ebben a csaknem három évtizedben, amelyekre szívesen emlékszem vissza. Nem is lenne igazságos és fair csak egyet-kettőt kiemelnem. Az MNÁMK-ban volt diákként és friss diplomás német-történelem szakos tanárjelöltként nagyon kedvesen és szívélyesen fogadott a tantestület. Mindent, ami a pedagógus pályámon előre vitt és fejlesztett, ott, abban a tantestületben tanultam meg. A kollégák és az iskolaközösség számomra mindig – később is, amikor már vezetői feladatokat láttam el – kihívásokkal teli, mégis rendkívül inspiráló közeget jelentett. Mindkét fiam ebbe az intézménybe járt 15 évet az óvodától az érettségiig, ezek az évek is számos csodás pillanattal ajándékoztak meg. Ennek az iskolának egyik nagy erőssége, hogy a magas diáklétszám mellett is családias légkört teremt és nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre. Ezt nagyon fontos értéknek tartom, hiszen jó teljesítményt és maradandót alkotni, sikeresnek lenni diákként, tanárként és vezetőként is csak akkor tudunk, ha szívesen végezzük a feladatainkat, ha ki tudunk teljesedni abban, amit csinálunk. A sikeres diák, a sikeres tanár az iskola sikerességének is a kulcsa is. Ebben az évben pont 40 éve léptem át először ennek az iskolának a kapuit, és az öt év egyetemi képzést leszámítva itt töltöttem el szakmai életem legnagyobb részét. Nem bántam meg egy percét sem ennek az időszaknak, büszke tagja vagyok még ma is az MNÁMK immáron ALUMNI családjának.

Az MNÁMK-nál Ön fontos szerepet játszott az oktatás és képzés számos újításának megvalósításában és pedagógiai módszerek fejlesztésében. Mesélne egy kicsit az akkori tevékenységéről?

Első vezetői megbízásomat 2002-ben kaptam a gimnáziumban, 2008-ban az általános iskola vezetése jött hozzá, majd 2011 és 2019 között az MNÁMK intézményvezetői feladatait láttam el. Ez a 17 év számos újdonságot hozott az iskola életébe, új iskolastruktúrát építettünk ki, számos pedagógiai innovációt valósítottunk meg. Különösen kedves a szívemnek a nemzetiségi szakgimnáziumi osztály (ma már technikum) kiépítése, amely tovább színesítette a nemzetiségi oktatási palettát, és azoknak a diákoknak nyújt ma is alternatívát turizmus szakiránnyal, akik szakmát is szeretnének szerezni az érettségi bizonyítványuk mellé. Az MNÁMK egyik innovációja volt, amire szintén szívesen gondolok vissza, amikor sok évvel a magyarországi országos bevezetés előtt megvalósítottuk általános iskolánkban az egész napos nevelést mind az alsó, mind a felső tagozaton, ezzel diákjaink számára sokszínű, hasznos, képességfejlesztő délutáni programokat kínálva. Fontos alapelvnek tekintettük az iskola tanórai és tanórán kívüli kínálatának állandó fejlesztését. Foglalkozásokat, projekteket, cserekapcsolatokat, szakköröket és zeneoktatást kínáltunk, hogy valamennyi diák az intézményünkben töltött 8, esetleg 12 év alatt minél több mindent kipróbálhasson és saját tehetségét kibontakoztathassa. Ahhoz, hogy mindezeket a programokat évről-évre megvalósíthassuk és megújíthassuk, összetartó és kompetens pedagógusközösségre van szükség, akik komolyan vallják, hogy hivatásunk középpontjában a gyermek fejlesztése áll, hogy elsősorban gyermekeket tanítunk és nem tananyagot. Nagyon büszke vagyok az MNÁMK pedagógus közösségére, és egyben nagyon hálás is vagyok nekik, hogy az elmúlt években oly sok mindent együtt meg tudtunk valósítani. Miután számos pedagógiai innovációnkat Baja szülői közössége nagyon jól fogadta, megnövekedett a jelentkezők száma általános iskolánkban, és hosszú időn keresztül három párhuzamos első osztályt tudtunk indítani. A megnövekedett diáklétszám infrastrukturális fejlesztéseket tett szükségessé. Megépítettük a felső tagozat számára az új iskolaépületet, iskolaparkunkba játszótereket és közösségi tereket hoztunk létre, és sikeresen pályáztunk az új sportcsarnok megépítésére is. Vezetői időszakom egyik kiemelkedő sikereként éltem meg, hogy megalapíthattuk a Robert Bosch Német Általános Iskolát az MNÁMK tagintézményeként Miskolcon a Bosch csoporttal együttműködésben, és 2015-ben megnyitottuk a Mercedes-Benz Iskola osztályait a magyar gyermekek számára, amivel megalapoztuk a tagiskola jövőjét és színesítettük Kecskemét város oktatási palettáját. Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata néhai elnöke néhány évvel ezelőtt az MNÁMK-t a nemzetiségi oktatás egyik zászlóshajójának nevezte, kívánom, hogy az intézmény a továbbiakban is megtartsa ezt a sikeres irányvonalat, és még sokáig szolgálja a magyarországi németség újabb generációjának oktatásának nemes ügyét.

Mely projektek foglalkoztatják jelenleg?

Jelenlegi munkám fókuszában is az oktatás, az iskolafejlesztés áll, és mindez kapcsolódik az MNÁMK-hoz is. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary képzési koordinátoraként, szorosan együttműködve az MNÁMK jelenlegi vezetésével a Mercedes-Benz Iskola továbbfejlesztésén dolgozunk. Célunk, hogy a tagiskola 11. és 12. osztállyal egészüljön ki, és a diákok 2025-ben először Kecskeméten is német-magyar érettségi bizonyítványt szerezhessenek.

Melyek a jövőbeni tervei?

Most az energiáim nagy részét a jelenlegi iskolafejlesztési projekt és a cégnél rám bízott további feladatok kötik le, de a nem is olyan távoli jövőbe nézve nagy álmom, hogy létrehozzak egy olyan oktatási-fejlesztő stúdiót, amelyben a fiatalok egyéni fejlesztésére fókuszálunk, azokra a területekre, amelyekre még egy olyan jó iskola, mint az MNÁMK sem tud erőforrásokat biztosítani. A mai fiatal generációnak oly sok lehetősége van, hogy nem könnyű tájékozódási pontokat találnia és jó döntéseket hoznia. Abban tudunk egyéni mentorálással és kiscsoportos tréningeken fiatal kollégáimmal segíteni, hogy a középiskolások és fiatal felnőttek megalapozott döntéseket tudjanak hozni a pályaválasztásuk kérdésében, hogy megtanuljanak jól és sikeresen kommunikálni, prezentálni, tudatosan építsék életpályájukat. Felismerjék erősségeiket, amelyekre építhetik a jövőjüket. Önismeretre tanítjuk őket, konfliktusaik megoldásához megküzdési stratégiákat adunk a kezükbe, megtanítjuk őket tanulni. Információ erről a munkáról a felkeszitelek.hu honlapon található. Az oktatás, a nevelés, az iskolafejlesztés a múltam, a jelenem és a jövőm. A tanár egy egész életen át tanár marad, rám igaz ez a mondás, és én szeretem a hivatásomat.

unnamed

 

...megosztás