Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Hírek

Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága egyhangúlag elfogadta az Ombudsman és a Nemzetiségi ombudsmanhelyettes 2020. évi beszámolóját.

 

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 2021. május 11-én részt vett az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága ülésén, amelyen az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről benyújtott, B/15278. számú beszámolót tárgyalták.

A bizottság tagjai az alapvető jogok biztosa, valamint a nemzetiségi ombudsmanhelyettes expozéja után kérdéseket tettek fel a beszámolóval kapcsolatban. A kérdések megválaszolását követően a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – támogatta és az Országgyűlés számára elfogadásra javasolta.

Ombudsmanhelyettes
...megosztás