Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Hollerné Racskó Erzsébet

Hollerné Racskó Erzsébet: KÉSZÜLJÜNK FEL AZ ÉLET MEGKEZDÉSÉRE

December 18-a, a Nemzetiségek napja van, amikor elküldöm ezeket a sorokat a L’udové noviny szerkesztőségébe. Hetilapunk első újévi számában fognak megjelenni. Az elmúlt években ebben az időszakban közösségeink ünnepségeket szerveztek, díjakat adtak át a legaktívabb egyéneknek és csoportoknak, értékelték az év tevékenységét és együtt élvezték az év során elért sikereket. Ezért még üresebbnek érezhetjük e sötét decemberi napok szokatlan csendjét.Ugyanakkor igaz, hogy a betegség által kikényszerített relatív lassulás teret enged az ünnepekre való csendesebb felkészülésnek. Mindannyian megpróbáltuk kihasználni a lehetőségeket, és pótolni valamit, amit az új koronavírus-járvány miatt hiányoltunk. Az új év küszöbén arra gondolok, hogy ennek a rendkívül nehéz időszaknak a vége után hogyan fogjuk feleleveníteni emberi kapcsolatainkat és a kollektívák életét. Hogyan indíthatjuk újra azt, ami korábban társadalmi életünkben magától értetődő volt? Az új évben nagy kihívás vár ránk: megmutatni a népszámláláson, hogy közösségünk létezik, az egyesületek, önkormányzatok és intézmények mögött vannak emberek, akiknek fontos a szlovák nemzetiség jövője.

Az az év, amelytől elbúcsúzunk, gyakorlatilag nagyobb események nélkül telt el. Legnagyobb ünnepünk, a magyarországi szlovákok napja történetében először kénytelenek voltunk felhagyni a szervezésével. Tehát nem volt lehetőség arra, hogy nemzetiségünk tagjai az egész országból találkozhassanak, ahogy terveztük. A júliusi ünnepségek keretében a legmagasabb díjakat, a Nemzetiségünkért díjat és a Lami István- díjat általában magánszemélyeknek és csoportoknak adták át. 2020-ban ezeket az elismeréseket az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése adta Csasztvan Andrásnak
és a szarvasi Tessedik Néptáncegyüttesnek, az ecseri Aszódi Csaba Andrásnak, az agárdi Agárdi Andrásnak, az MTVA Szlovák Rádió és Televízió műsorszolgáltató csapatának. Bár szűk körben és megkésve adták át őket, ez nem azt jelenti, hogy a nyertesek nem érdemelnek figyelmet és nyilvánosságot, amelyet ilyen körülmények között tudtunk biztosítani médiánk jelenlétének köszönhetően. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik készségükért és együttműködésükért!

A magyarországi szlovákok napja egyben alkalom, amikor az ország különböző pontjairól érkező kulturális testületeket egy kulturális gálaprogram keretében mutatják be a közönségnek. Mindig tematikus programba rendezett új produkciókkal állnak elő. Nemcsak a nagy közös színpadon zajló előadás maradt el, hanem a kisebbek is, nem beszélve a művészeti csoportok próbáiról. Ám meg akarom vígasztalni tagjaikat, és arra kérem őket, hogy ne adják fel, mert miután életünk visszatér a normális kerékvágásba, nemcsak a tevékenységükre lesz szükségünk, hanem a hálás közönségre is.

Az elmúlt hónapokban az Országos Szlovák Önkormányzat (CSSM) és intézményei elsősorban olyan tevékenységekre összpontosítottak, amelyek jobb feltételeket igyekeztek teremteni jövőbeli munkájukhoz. Az OSZÖ folytatta az iskolaépületek felújítását. Az ablakok részleges cseréjére Budapesten került sor, Békéscsabán sportudvart építettek, a Tótkomlós tantermeiben sportpályát és padlót állítottak fel, valamint új természettudományi tantermet létesítettek Sátoraljaújhelyen. Célunk, hogy folyamatosan javítsuk a tanítási feltételeket ezekben az intézményekben. Ezt a munkát a kormány pénzügyi támogatásával és annak illetékes képviselőivel, valamint Paulik Antal parlamenti szószólónkkal folytatják. A nemzeti jogszabályok júliusi változásának köszönhetően az oktatás és az oktatás feltételeit biztosító épületek és ingóságok az OSZÖ tulajdonába kerülnek. Ez a lépés lehetővé teszi számunkra, hogy a jövőben más, eddig nem elérhető forrásokat fordítsunk az iskolaépületek rekonstrukciójára.

A Magyarországi Szlovák Kultúra Intézete (ÚKSM) számos regionális központjában haladást ért el. A vanyarci Dessewffy-kastély önkormányzattól való átvétele nemcsak nagyobb társadalmi teret teremtett, hanem megfelelő körülményeket is a Nógrád és Heves megyei szlovákok történetét bemutató tematikus kiállítások számára. Az OSZÖ tulajdonában lévő Rudabányácskai Zempléni Szlovákok Tájháza helyreállítását követően az állami beruházási támogatásnak köszönhetően létrejön egy társadalmi tér, amely lehetővé teszi rendezvények és gyermektáborok megszervezését is. Békéscsabán a regionális központnak új profilja születik a Szlovák Kultúrház átvételének köszönhetően. Békéscsaba központjában található felújított vendégház, étterem és közösségi terek kínálta infrastruktúra segítségével ez a ház fokozatosan a turisztikai fejlesztések központjává válik, amelynek célja a materiális és szellemi örökségünk, a kultúránk bemutatása. A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének több helyi központjában is folynak újjáépítési munkálatok, például Pilisszentkereszten, Szarvason és Tótkomlóson. Az említett helyeken ezek a helyi szlovák önkormányzatok beruházásai, tulajdonukban vannak ezek az épületek, amelyek egyúttal helyet biztosítanak a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézet regionális központjainak is.

Változás történt a Magyarországi Szlovákok Könyvtári és Dokumentációs Központjának életében is, amelynek új helyiségbe kellett költöznie az OSZÖ épület alagsorában található vizesedés miatt. Az intézmény új, ideiglenes otthonra talált egy önkormányzatunk tulajdonában lévő lakásban, amely az OSZÖ székház közelében, a Fadrusz utcában található.

A könyvtár, valamint más intézmények elhelyezésének végső megoldása az átköltözés lesz a VIII. kerületi szlovák kulturális központba, amely a szlovák evangélikusok egykori, Rákóczi úti templomának rekonstrukciója után fog megvalósulni. Jelentős előrelépés történt ebben a régóta előkészített projektben 2020-ban. Augusztusban a magyar kormány határozatot fogadott el, amely közel 766 millió forintot biztosított az OSZÖ számára az egykori templom épületének megvásárlásához. A tulajdonossal folytatott tárgyalások után megszületett a megállapodás az ingatlan vételáráról, és december elején adásvételi szerződést írtak alá. Több mint 65 millió forint maradt a rekonstrukció előkészítésére. December végén újabb, az újjáépítés finanszírozásáról szóló kormányhatározat készült, megtörtént Magyarország és a Szlovák Köztársaság kormányképviselőinek találkozója, ahol a felek egyetértettek abban, hogy mindkét ország részt vesz ebben a csodálatos projektben. Semjén Zsolt  miniszterelnök-helyettes a nemzetiségi parlamenti bizottság decemberi ülésén a “történelmi igazságszolgáltatás” cselekedetének minősítette ezt.

Mint a bejegyzés elején írtam, mindannyian rendkívül nehéz évet élünk. Elrabolta természetes létezésünket, a családtagokkal együtt töltött kulturális pillanatokat, kulturális csoportokban, egyesületekben, rendezvényeken szerzett élményeinket. Úgy gondolom, hogy ez nem végleges. Az új évben szerezzünk új erőt, kezdjünk dolgozni, és mutassuk meg magunkat a népszámláláson.

 

Hollerné Racskó Erzsébet
az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke

image001

  forrás: L’udové noviny

...megosztás