Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Nemzetiségi óvodai nevelésben, illetve nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételhez szükséges nyilatkozat- és kérelem minta

Nemzetiségi óvodai nevelésben, illetve nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételhez szükséges nyilatkozat- és kérelem minta

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosított 157. § (4) bekezdése szerint „A nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezése, valamint az abban való részvétel az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatvánnyal vagy nyilatkozattal kezdeményezhető. Az ehhez szükséges, mellékelt formanyomtatványok értelemszerű – az érintett tanuló, annak gondviselője és a fogadó intézmény együttesen történő – kitöltését követően a feladatellátásra kötelezett tankerületi központnak, illetve óvodai nevelés esetén települési önkormányzatnak benyújtva lehet eleget tenni a rendelet szerinti kezdeményezésnek.

Nyilatkozat minta

Kérelem minta


(EMMI)

...megosztás