Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Koszorúzás Sárospatakon

 Koszorúzás Sárospatakon

Több mint két évtizedes hagyomány, hogy a magyarországi ruszin szervezetek Sárospatakon emlékeznek II. Rákóczi Ferencre. Történelmi örökségük különleges, a vezérlő fejedelem emlékének ápolása példamutató körükben. A Sárospataki Ruszin Önkormányzat, valamint a ruszinok és rutének megyei és országos szervezetének képviselőivel a járvány miatt március végén elmaradt hagyományos, koszorúzással egybekötött megemlékezését II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem tiszteletére nyáron tartották Sárospatakon.

A XVII. században kialakult hatalmas Rákóczi birtokok jelentős része a ruszinok lakta Sáros, Zemplén, Bereg vármegyében feküdt. A ruszinok ragaszkodása II. Rákóczi Ferenc birtoklása idején szinte patriarchális volt. A szabadságharc kibontakozása a ruszinok lakta területekhez kapcsolódott. 1703 nyarán, amikor II. Rákóczi Ferenc a Vereckei-hágónál Magyarország területére lépett, saját Bereg vármegyei birtokaira érkezett haza. Annak ruszin népe csatlakozott az ország belseje felé tartó Rákóczihoz, ők voltak első katonái. Hűségüket, ragaszkodásukat fejezte ki a fejedelem azon gondolata, hogy a ruszinság a „gens fidelissima”, „a leghűségesebb népe”.

A ruszinság történelmi hagyományába beépült örökségként, hogy ők „Rákóczi leghűségesebb népe”. Három évszázad múltán, a mai leszármazottak egyik legjelentősebb ünnepe a sárospataki várkertben tartott Rákóczi megemlékezés. A korábbi években a megemlékezések, a fejedelem születésnapjához kapcsolódva, márciusban voltak. 2020-ban a járványhelyzet megváltoztatta a terveket. Az ünnepség azonban nem maradt el ebben az esztendőben sem. Az új időpont 1703. június 28-ának évfordulójához kapcsolódva lett kiválasztva.: 317 esztendeje ezen napon került a kuruc csapatok kezére városunk.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ruszin Területi Nemzetiségi Önkormányzat (Miskolc), Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata, Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége meghívását elfogadva többségében megyénkből és Budapestről érkezettek vettek részt a Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc tiszteletére rendezett ünnepségen.

Az előadók – Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Aros János polgármester, Dr. Tamás Edit múzeumigazgató, Kramarenkó Viktor az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke – beszédükben felidézték II. Rákóczi Ferenc életét, a ruszinok szabadságharcban játszott szerepét és hagyományápolását. Többen hangsúlyozták a megemlékezés különleges voltát a Nemzeti Összetartozás Évének eseményei közepette. Kiemelték a magyarországi nemzetiségi önkormányzatok törvény biztosította lehetőségeit, a ruszinok történelmi hagyományok átadásában nyújtott példamutatását és ragaszkodását a magyarsághoz.

A rendezvényt szervező Kozsnyánszky János, az MROSZ-ORÖ Pü. Bizottság és SPRÖ elnöke zárógondolatai után a résztvevők megkoszorúzták a II. Rákóczi Ferenc szobrát a várkertben.

Tamás Edit

sarospatak.hu

 

ruszin9 ruszin13 sárospatak 2 sárospatak koszorúzás sárospatak3

...megosztás