Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Megjelent a REGIO 2019/1. száma

Itt olvasható:
https://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/issue/view/19/showToc
TARTALOM
MINERVA

Nyelvi igazságosság területi imperatívuszokkal
Philippe van Parijs

GAZDASÁG ÉS ETNICITÁS
Etnikai párhuzamosságok az erdélyi gazdaságban
Csata Zsombor


Székelyföld a kirakatban. Szimbolikus tárgyak és árukörforgásuk
Patakfalvi-Czirják Ágnes

HOLOKAUSZT HISTORIOGRÁFIA
Az észak-erdélyi holokauszt romániai historiográfiája és interpretációja
Gidó Attila


Az Ausztriában megölt magyar zsidók nyilvános emlékezete 1945 után
Regina Fritz


Magyar háborús bűnösök elleni perek Észak-Amerikában
Randolph L. Braham


Káddis a bori munkaszolgálatosokért
Csapody Tamás

TÁMOGATÁS ÉS ÖNSZERVEZŐDÉS
A roma politikai részvétel és képviselet kérdései. Egy roma párt lehetőségével kapcsolatos érvek pro és kontra
Dobos Balázs


Nemzetiségi szervezetek pályázati támogatása Magyarországon. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nemzetiségi pályázatainak elemzése (2012–2017)
Morauszki András

KRITIKA
Akik öregebbek, mint a történelem. Hermann Gusztáv Mihály – Orbán Zsolt: Csillagösvény és göröngyös út: Mítosz és történelem a székelység tudatában. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018. 496.
Tubay Tizziano


A felvidéki politika szürke eminenciása. Gaucsík István: Az állameszme kritikusa – Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai. Kalligram, 2017.
Simon Attila


Autonóm parlamentek és totalitárius államépítés. Popély Árpád: Két választás Csehszlovákiában. A szlovák országgyűlés és a kárpátukrán szojm megválasztása 1938–1939. Kalligram: Dunaszerdahely – Pozsony, 2019.
Bajcsi Ildikó

...megosztás