Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A szlovén akadémia első levelező tagja a magyarországi szlovének köréből

A Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia (SAZU) 2019. június 6-i közgyűlésén 11 új levelező tagot választott soraiba. Mindnyájan külföldi kutatók, akik a szlovén tudományos kutatások területén végeznek kiemelkedő tevékenységet. 2019. június 20-án Ljubljanában, az akadémia székházában vehették át a tagságról szóló oklevelüket. A szlovén akadémia II. Filológiai és Irodalomtudományok Osztálya levelező tagjává választották Mukicsné Kozár Mária magyarországi szlovén néprajzkutatót. Az indoklás szerint az ő érdeme, hogy „a szlovén Rába-vidék néprajzi szempontból a legkutatottabb tájegysége a szlovén etnikai területnek.” Az elmúlt negyven évben 7 önálló könyve jelent meg, 11-nek társszerkesztője volt és nyolcnak szerkesztője, több mint 200 tanulmányt publikált. Könyveit és tanulmányait szlovén és magyar nyelven írja. Legjelentősebb munkája „A magyarországi szlovének néprajzi szótára”, amely szintén két nyelven jelent meg 1996-ban. A budapesti Idegennyelvű Könyvtár abban az évben ezt a könyvet is bemutatta a Frankfurti Könyvvásáron. A szerző eddig tíz szakmai elismerésben részesült Magyarországon és Szlovéniában.

 

Kozár-Bajt

Mukicsné Kozár Mária átveszi az oklevelet dr. Tadej Bajttól, az akadémia elnökétől

(fotó: SAZU)

...megosztás