Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Rákoskeresztúron ünnepelték az idei Magyarországi Szlovákok Napját

A Magyarországi Szlovákok Napját ünnepelték Rákoskeresztúron

Az Országos Szlovák Önkormányzat idén Budapest XVII. kerületében, Rákoskeresztúron rendezte meg a hazai szlovák közösség legnagyobb ünnepét, a Magyarországi Szlovákok Napját. Rákoskeresztúr 1950-ben történt Budapesthez csatolását megelőzően önálló, a második világháborút megelőzően nagyobbrészt szlovákok, kisebb részben magyarok és németek által lakott település volt.

A rendezvényre érkezőket a település központjában, a Vigyázó Sándor Művelődési Ház előtti parkban a Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar térzenéje fogadta. A programok sorozata is a Művelődési Központ előterében kezdődött 11 órakor Laco Struhár fotóművész „Mágikus Szlovákia” című fényképkiállításának megnyitójával. Az ünnepi fogadást követően a település evangélikus gyülekezetének templomában ökumenikus áhítatra került sor, a szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Keletszlovákiai Egyházmegyéjének püspöke Slavomír Sabol és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke Fabinyi Tamás prédikációjával. Az ünnep résztvevőit Stanislav Brtoš, Magyarországon szolgáló szlovákiai katolikus lelkipásztorral közösen áldották meg.

Az esemény résztvevőit vendéglátóként Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke köszöntötte. Őt követték a köszöntésben Fuzik János, az Országgyűlés szlovák szószólója, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke, Peter Prohácka, a Határon Túli Szlovákok Hivatalának elnökhelyettese és Tircsi Richárd, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályának vezetője.

A köszöntők után került sor az Országos Szlovák Önkormányzat által alapított „Nemzetiségünkért Díj” átadására. A nagypresztízsű díjat idén a Fővárosi Szlovák Önkormányzat korábbi elnöke, pedagógus és folklorista Hollósy Tiborné, valamint a 20 éves Rákoskeresztúri Női Kórus kapták.

A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete – társrendezőként – idén is sokszínű tematikus programot állított össze „Keresztúri büszke lányok” címmel. A kulturális program fellépőit a pestkörnyéki régió szlovák falvainak népviseleteit felvonultató bemutatója követte a színpadon. Kísérőprogramként az érdeklődők megtekinthették a Rákoskeresztúr hagyományőrzéséhez kapcsolódó interaktív kiállítást, bekapcsolódhattak a kézműves műhely munkájába, ellátogathattak a Bartók Házba, az Erős Renée Házba vagy a település régi temetőjébe. Az egésznapos rendezvény keretében bemutatkoztak a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének régiós központjai, amelyek a kulturális élmények, kiállítások mellet gasztronómiai bemutatóval is várták a résztvevőket.

Az esti Szlovák Bál hangulatáról a Csibaj Banda gondoskodott. A legkitartóbb látogatók a késő esti órákig táncolhattak a hazai szlovák folklórkincsből válogató zenekar kíséretére.

 

A „Nemzetiségünkért Díj” 2017. évi kitüntetettjei

Az Országos Szlovák Önkormányzat közgyűlése 2017-ben Hollósy Tibornénak, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat egykori elnökének ítélte oda a „Nemzetiségünkért Díjat”.

Hollósy Tiborné Pitvarosról származik, az egész családja elkötelezett a szlovák nemzetiségi kultúra, elsúsorbann a zenei terület iránt. A középiskolai tanulmányait Budapesten, a szlovák gimnáziumban végezte, ahol rendkívül aktívan bekapcsolódott a kulturális életbe. Iskolás korától lelkes és népszerű tagja volt a tánccsoportoknak.

A főiskola elvégzése után a sződi általános iskolában kezdett tanítani, ahol tánccsoportot is alapított. Később a budapesti szlovák iskolában folytatta pedagógusi pályáját, ahol szervezői tevékenységével is kitűnt. Az iskolai tánccsoportból, mely alapításának részese volt, nőtt ki a későbbi „Prameň” táncegyüttes, mely ma „Lipa” néven működik.

Hollósy Tiborné alapító tagja volt a Fővárosi Szlovák Önkormányzatnak, melynek elnökeként a fővárosi szlovák nemzetiségi élet egyik motorja volt. Nagy szerepe van abban, hogy Zalavár ismert emlékhelye lett a budapesti és a magyarországi szlovákságnak, és hogy a hittérők, Szent Cirill és Szent Metód szobrot kaptak ott a hazai szlovák közösségtől. Az ő kezdeményezésére jött létre számos társadalmi szervezet is, például a Szlovák Nyugdíjasok Klubja vagy az Ozvena Budapesti Szlovák Kórus, amelynek máig ő vezetője. Ezen minőségében nemzetközi dalfesztiválokat szervez, a kórussal pedig fellép itthon és külföldön.

Napjainkban a 13. kerületi szlovák önkormányzat elnöke és tagja az OSZÖ Kulturális és Ifjúsági Bizottságának.

A 2017. év másik kitüntetettje a Keresztúri Szlovák Asszonykórus. A szlovák asszonykórus Budapest XVII. kerületében, Rákoskeresztúron már több évtizede ápolja a szlovák hagyományokat. Tagjai őrzik az autentikus keresztúri szlovák népviseletet, dallamokat, énekeket. A kórus Linkéné Gács Éva vezetésével 1996-ban alakult meg hivatalosan, Epress Rezsőné és az alapító tagok kitartó szervezési munkájának köszönhezően.

Az énekkar már alapítása évében is megnyerte a Budapesti Népdalversenyt. A kórus tagjai szlovák asszonyok, akik jól ismerik a keresztúri szlovákok történelmét, hagyományait, népdalait. Színvonalas előadásaikkal az elmúlt évtizedekben az egész országban bemutatkoztak, csakúgy mint a határon túl. A keresztúri dallamok és énekek gazdagságát két CD-lemezen is megörökítették. 2015-ben a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA arany minősítéssel díjazta a kórus előadását.

Az asszonykórus a régió legaktívabb énakkarai közé tartozik. Együttműködnek a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzattal és a környező szlovák településekkel, kiváló a kapcsolatuk a települések kulturális egyesületeivel és a Magyarország területén működő szlovák és magyar szervezetekkel. Szintén a kórus érdeme, hogy megrendezésre került és hagyománnyá vált a Pünkösdhétfői szlovák szentmise a Szent Kereszt katolikus templomban. A kollektíva 2005-ben egyik alapítója volt a Rákoskeresztúron megalakult Dolina – Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesületének. A Vigyázó Sándor Művelődési Házzal és más helyi szervzetekkel együttműködve 5 éve szervezik a Rákoskeresztúri Falunapot, ami a település lakónak legnagyobb eseménye.

Hollósyné Spevokol Kerestúr

...megosztás