Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Szlovák könyvbemutató az Országos Idegennyelvű Könyvtárban

Szlovák írásbeliség Magyarországon 1989 után

Könyvbemutató az Országos Idegennyelvű Könyvtárban

Május 10-én mutatta be a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete új kiadványát az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. A Magyarországon a rendszerváltoztatást követően megjelent szlovák- valamint két-, és többnyelvű kiadványok bibliográfiáját Uhrin Erzsébet, a MSZKI korábbi igazgatója állította össze. A kiadvány a hazánkban élő szlovákok, azok szervezetei és intézményei tudományos–publikációs és kiadványozási tevékenységéről nyújt összegző áttekintést. A több mint 500 címet tartalmazó kötetet Gyivicsán Anna, a kutatóintézet egykori alapítója és első igazgatója, jelenleg címzetes tudományos főtanácsadója ismertette a szép számban megjelent érdeklődőknek, majd az összeállítás módszertanáról, az anyagfeltárás hazai és szlovákiai forrásairól, folyamatáról beszélt Gabriela Hamranová, könyvtáros, bibliográfus; a Matica slovenská múzeumának munkatársa.

A Croatica Nonprofit Kft. gondozásában megjelent kötet a teljesség igényével, 9 nagy tematikus egységbe rendezi a hazánkban megjelent szlovák kiadványokat: történelem – művelődéstörténet, nyelvészet, néprajz, szépirodalom és irodalomtudomány, oktatás és tankönyvek, bibliográfiak, periodikák, folyóiratok és újságok, valamint a felsoroltak egyikébe sem illeszkedő egyéb kiadványok.

A kiadvány – Gyivicsán Anna értékelése szerint – összefoglaló, átfogó képet nyújt a magyarországi szlovákok közelmúltbeli és mai szellemi tevékenységéről, hasznos információkat kínál a hazai szlovák intézmények, főleg az iskolák részére, de kutatási forrásként szolgálhat a tudomány és a kultúra számára is.

A kiadvány megjelenését széleskörű összefogás tette lehetővé. Az EMMI, az Országos Szlovák Önkormányzat és annak intézményei mellett támogatóként segítette a Magyarországi Szlovákok Szövetségének Közhasznú Alapítványa és 12 helyi szlovák önkormányzat is.

A kiadvány megvásárolható a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetében (5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 42.), valamint az Magyarországi Szlovákok Könyvtárában és Dokumentációs Központjában (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A).

web1 web2 web3

...megosztás