Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

100 ÉVE TÖRT KI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ

PROGRAM

100 ÉVE TÖRT KI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ”

Budapest, 2014. december 4. (csütörtök)

Screen Shot 2014-12-14 at 09.23.30

Tudományos tanácskozás

Budapesti Szerb Kulturális Klub – Szerb Országos Önkormányzat könyvtára (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3, II. emelet)

10:00

A tanácskozás megnyitója

Dr. Đorđe Đurić (Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar): Szerbia és a Nagy Háború

Dr. Demeter Gábor (MTA Történettudományi Intézet): Az Osztrák-Magyar Monarchia diplomácia köreinek tervei Szerbiával kapcsolatban (1913-1915) – szerb nyelvű fordítással

Dr. Pollmann Ferenc (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum): Osztrák-magyar-szerb háború 1914-ben: a hadviselés barbarizálódása – szerb nyelvű fordítással

Bada Zoltán (Szerb Intézet, Budapest): A Balkán-félsziget és Szerbia az I. világháború idején megjelent magyar nyelvű szakírásokban

11:50 – 12:00 Kávészünet

Dr. Milan Micić (Tartományi Művelődésügyi Titkárság, Újvidék): Szerb önkéntesek az I. világháborúban

Lásztity Péró és Bada Zoltán (Szerb Intézet, Budapest): Hadifogoly- és internálótáborok az Osztrák-Magyar Monarchia területén az I. világháború idején, különös tekintettel a mai Magyarország területére – projekt-ismertető

Gordana Ilić Marković (Bécsi Egyetem): Első világháborús szerb foglyok az Osztrák-Magyar Monarchia táboraiban

13:00 – 13:45 Büfé-ebéd

Olga Marjanović (Belgrádi Városi Könyvtár): Szerb írók a Nagy Háborúban

Vanja Prstojević (szerb irodalom-tanár, „Nikola Tesla” Szerb Gimnázium, Budapest): A háború mitikus tere az I. világháború korszakának szerb irodalmában

Lásztity Péró (Szerb Intézet, Budapest): Mednyánszky László háborús festészete

14:45 – 15:00 Szünet

15:00 – 16:20 Stanislav Krakov: „Szerbia Golgotája” (1930/1938) – dokumentumfilm-vetítés

Országos Idegennyelvű Könyvtár, Átrium

(1056 Budapest, Molnár u. 11.)

17:30 – 19:30 Az újvidéki „Prometej” Könyvkiadó és Szerb Rádió-Televizió gondozásában megjelent „Szerbia 1914-1918” című könyvsorozat bemutatója, valamint a „Szerb irodalom és a Nagy Háború” című kiállítás megnyitója

A könyvsorozatot bemutatja Đorđe Đurić, a Matica srpska főtitkára, Zoran Kolundžija, az újvidéki „Prometej” Könyvkiadó alapítója és tulajdonosa, valamint Milan Micić, a Vajdasági AT Művelődés- és Tájékoztatásügyi Titkárságának képviselője.

A kísérő irodalmi rendezvényen fellépnek a Magyarországi Szerb Színház művészei.

Koktél

Szervezők: Szerb Intézet, Szerb Fővárosi Önkormányzat, Budapesti Szerb Kulturális Klub,

az Országos Idegennyelvű Könyvtár együttműködésével.

...megosztás
nemzetiség: