Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Magyar iskola épül Szamosújváron a mezőségi szórványban

Magyar iskolaközpont épül a mezőségi szórványban. A Téka Alapítvány igazgatóját, Balázs-Bécsi Attilát faggatom. Az iskola felépítését téglajegyekkel lehetett támogatni, a román államtól is érkezett ígéret, de mindez ideig pénz csak Magyarországról. 2010-ben megvolt az első kapavágás. 1913/14-es tanévre tervezték az iskola átadását, de ha ilyen ütemben folyik az építkezés, akkor a befejezésig tíz évet is várni kell.

Screen Shot 2014-09-15 at 09.47.05

A mezőségi ember a történelem során sokat szenvedett, viszont jelentős kulturális és történeti értékekkel járult hozzá a magyar nemzeti örökséghez. Ennek ellenére az itt élő magyar közösség nagyon keveset kapott vissza. Csak a Szamos völgyi írástudókból említenék egy párat: Bartcsay Jenő, Bartalis János, Bernády György, Berde Mária, Mohy Sándor, Szabó T. Attila.
A Mezőségi Magyar Oktatási Központ immár öt éve épül. Az iskola tervezett célcsoportja 550 óvodás és 1-12. osztályos tanuló. 2009-2014 között a Magyar kormány prioritásként kezelte az iskolaépítést. A Nemzeti Jelentőségű Intézmények és a Bethlen Alap kereteiből kaptuk a támogatást az építkezésre. Nagy előnnyel indult, mert nem kellett telket vásárolni. A szamosújvári Helyi Tanács 2009-ben az iskolaépítés céljára kiutalt egy 7053 m2 belvárosi telket, aminek az ingyenes használatát 2013-ban meghosszabbítottuk 45 évre. A román kormány a szórványoktatásba való beruházást nem támogatja, viszont az új oktatási intézmény létrehozása után az iskolát a helyi önkormányzat, vagyis a román állam fogja fenntartani.
Erdély történelmi régiói közül csak Mezőség nem rendelkezik egy olyan oktatási központtal, amely a térség szellemi központjává, katalizátorává fejlődne. Ezért az iskola felépítése nagyon fontos célkitűzésünk, mivel a szórványban élő magyarság számára minden, önálló intézmények nélkül eltelt év visszafordíthatatlan veszteségeket okoz. Olyan negatív folyamatok indulhatnak el, melyek során a projekt kezdeti céljai elveszíthetik létjogosultságukat- mondja Balázs-Bécsi Attila.
A szamosújvári beruházás egy nagyon fontos, programközpontú, konkrét finalitást biztosító célzott fejlesztés. Bebizonyítottuk, hogy minőségi oktatással, életszemlélettel lassíthatunk, vagy megfordíthatunk demográfiai folyamatokat. Konkrét példaként említhetjük azt, hogy a kollégiumokban gondozott tanulóink 24 % vegyes házasságból származik és a Téka Alapítvány 20 éves munkájának is tudható be az, hogy a 2011-es népszámlálási adatok szerint a Mezőség környéki városok közül egyedül Szamosújvár magyar lakósságának aránya nem csökkent.

Hol tart az építkezés? A békés építkezéshez kell a legtöbb pénz! Örömmel hallom, hogy ha felépül a román állam vállalja a fenntartását, a magyar költségvetést ez nem fogja terhelni! A februári jótékonysági bálon, netán a nyári táboron tudtatok valamicskét összegereblyézni? (Eddig 17 091 db téglajegyet adtatok el?)

Az építkezést, 2010. szeptembert 1-jén kezdtük el Szamosújváron. Az oktatási központ összesen 4 épületrészből fog állni. Ebből 2 részen kezdtük el a munkálatokat és 2013- 14 telére a C 4 – H épületrészt már be lehetett zárni. E két épületrész befejezése lehetővé tenné az oktatási intézmény létrehozását, akkreditálását és működését. A teljes hátralevő költség a C 4 – H, C 2 – B, C, D modulok esetében körülbelül 465 millió Ft. Ebből is látszik, hogy csak téglajegyekkel, alkalmi támogatásokkal nehezen haladunk előre, ha nem sikerül valamilyen Kárpát-medence szintű kampányt indítani. De ehhez jelentős médiatámogatásra lenne szükségünk.
A Mihai Viteazul (II.utcai) Téka Alapítvány kebelén, a 2013/14-es tanévben 125 tanuló, bentlakó gondozását láttátok el. Kedves Attila, te a kolozsvári Babeş-Bolyai egyetem történelem-filozófia szakán végeztél a 80-as években, a Ceusescu-korszakban kidobtak egy moldovai kis faluba tanítani. Meséltél nekem kolozsvári tanáraidról is, most is a fülembe cseng Mircea Ţoca tanárod neve, aki művészettörténetet tanított, és ő mondta nektek, hogy az erdélyi értelmiségnek három nyelven kell tudnia: románul, magyarul és németül. Szép, gyönyörű, de az építkezés első emeletén már megakadtunk!
A Mezőségi Szórványoktatási Program összehangolt és tervszerű módon, hosszútávon biztosítja a mezőségi szórványközösség anyanyelven történő oktatását. A programot a kilencvenes évek végén indította el a szamosújvári református egyház Kabai Ferenc lelkész irányításával, majd a válaszúti Kallós Alapítvány vont be új célközösségeket (a Kis-Szamos mente és a Szamoshát (Erdőhát) kistérségekből. A Téka 2000-ben csatlakozott a programhoz. Azóta több mint 350 gyerek tanulhatott és tanul magyarul. Felépült két korszerű kollégium, ahol civilizált életkörülményeket és minőségi oktatást biztosítunk. Válaszúton az óvodások és az 1-4. osztályosok, Szamosújváron az 5-12. osztályosok jelentik a célcsoportot. A kollégiumok fenntartását megnehezíti az, hogy a teljesen civil hátterű bentlakások közé tartoznak. Nincs mögöttünk fenntartó önkormányzat, iskola vagy más állami intézmény ezért a személyzet fizetésétől kezdve a közköltségeken át a tanulók étkeztetéséig minden költséget a civil forrásszerzőkkel kell előteremteni.

A 2014/15-ös tanév mikor és hány gyerekkel kezdhetitek? Milyen családi, társadalmi háttérrel érkezne ide?

A 2014-2015-ös tanévben továbbra sem változik a kollégisták létszáma. 26 mezőségi településről érkezik több mint száz tanuló a kollégiumba. Az intézmény által támogatott célcsoport nagyobbrészt szociálisan  és etnikailag hátrányos helyzetben élő 5-12 osztályos tanulókból áll. Ezért intézményünk nem csak egyszerű bentlakás, hanem gyerekeinknek és fiataljainknak egy második otthont jelentünk. Nem csak oktatási körülményeket biztosítunk, hanem fokozottan odafigyelünk  értékközpontú nevelésükre (műveltség, ízlés, honismeret, nemzettudat stb.) Oktatási felkészítő és felzárkóztató tevékenységeket szervezünk. Iskolán kívüli programokat (néptánc-, népdal-, népzeneoktatás, kézműves foglalkozások, irodalmi kör, Biblia óra, multimédia kör, társastánc, közösségfejlesztő programok, kollégiumi újság – Kukucska – kiadása, 1848 megünneplése, előadások bemutatása a szülőfalvakban, a bábos kör előadásai, nyári kézműves tábor, nyári honismereti tábor, jeles napok megünneplése – advent, farsang, karácsony, a néptáncegyüttes és a népdalkör fellépései, nyári jutalomtáborok).
Minőségi közösségi életet és anyanyelvi oktatást tudunk biztosítani a mezőségi kollégistáknak, és ezzel  fokozatosan leépítjük azt a hátrányt, amivel a tömbmagyar vidékről vagy városból származó társaikkal  szemben indulnak.

A tanévkezdéskor mivel biztattad őket?

Szeptember 14-én kezdtük az új tanévet. Ez egy jó alkalom ahhoz, hogy találkozzunk a szülőkkel, hozzátartozókkal..
Iskolakezdéskor csak azt tudom kívánni, hogy maradjanak olyanok amilyeneknek egy kívülálló közösség – a veszprémi Bárczi Gusztáv általános iskola – ismerte meg és jellemezte a 22 szamosújvári tékást a nyári balatoni táborozásuk után. „Példamutatásuk mindenkire a legnagyobb hatással volt. Ők kezdték a táncot, ők hívtak táncba mindenkit, kicsit, nagyot, tanították a tánclépéseket és néztük tátott/fülig érő mosolyú szájjal, hogyan táncolnak ők lassút, körben, összekapaszkodva és hogyan utánozták őket a mi gyerekeink, hasonló köröket alkotva, majd a második ilyen esten már ezek a körök összevegyültek és táncolt a nagy tékások között kis bárczis… Összetartoztak, közösséget alkottak, épek és sérültek. Ilyet még nem tapasztalhattunk a saját bőrünkön, talán ezért hatott ez ránk a reveláció erejével és volt a gyerekeknek ez természetes, otthonos közeg, amit ők észre sem vettek, egyszerűen csak jól érezték magukat, nagyon jól.”
Glatz Ferencet senki sem vádolhatja elfogultsággal; nagyszebeni szász származású; a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke; hála Istennek ma is aktív, jó egészségnek örvend, ő írta.
„A nemzetiségek számára az egyházak a szellemi-kuturális és politikai élet hagyományos keretét képezték. A görögkeleti és görög katolikus egyházak a korszakban végig valóságos bástyaként biztosították az értelmiség pozícióját, reprodukcióját. A hivatalos politika is elismerte ezek önállóságát…”

Screen Shot 2014-09-15 at 09.46.53

Juhos-Kiss János

NÉVJEGY
A Téka Alapítvány 1993-ban alakult Szamosújváron. Küldetése az, hogy civil intézményes kereteket biztosítson, és korszerűen megszervezze a város és a mezőségi régió közművelődési, oktatási és közösségi életét; hozzájáruljon Mezőség általános rehabilitációs és modernizációs folyamataihoz. Célja a közművelődés, oktatás, ifjúság- és közösségfejlesztés a mezőségi szórványban. „Ipolyi Arnold”, „Kisebbségekért ” díjakkal és a magyar Országgyűlés ezüst emlékérmével tüntették ki a szervezetet. Az alapítványt „Nemzeti Jelentőségű Intézmény”-ként tartja nyilván Magyarország kormánya.

Téka Szórványkollégium – Szamosújvár – www.teka.ro
Facebook: http://facebook.com/people/Teka-Alapitvany/100001103449934

...megosztás
nemzetiség: