Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

NYÍLT NAP a Croatica Médiaközpontban

A Croatica Nonprofit Kft. szeretettel meghívja Önt a Croatica Médiaközpont NYÍLT NAP rendezvényére, 2014. május 15-én, 11 órakor
(Croatica Nonprofit Kft., Budapest, Nagymező utca 68.)

11.00 Olvassátok a „Mala stranica” gyermekoldalt! Blazsetin Bernadett újságíró
– kvízjáték a budapesti Horvát Általános Iskola és Gimnázium tanulói részvételével
12.00 Ünnepélyes megnyitó
Horváth Csaba, igazgató, Croatica
Blazsetin Branka, főszerkesztő, Croatica Mediaközpont
12.30 A Croatica Médiaközpont terjesztői platformjainak bemutatása 13.30 Beszélgetés Horvát Tímea újságíróval, költőnővel
14.00 Önök kérdeznek – Mi válaszolunk

Screen Shot 2014-05-12 at 15.50.06

A nyílt nap keretében az résztvevők megismerkedhetnek a Croatica Kiadó Nonprofit Kft. székhelyével és a Croatica Mediaközpont szerkesztőségének munkájával.

“Tisztelt olvasók, rádióhallgatók, köszöntöm önöket a Croatica Média- központ szervezeti egység nevében, amely az Országos Horvát Önkor- mányzat Közgyűlése határozata alapján január 1-től a Croatica Kiadó keretében működik: egyesítve a Hrvatski glasnik, a magyarországi horvá- tok hetilapját, a horvát közösség internetes rádióját, a Croatica Rádiót, valamint májustól a Hrvatski glasnik online kiadását.
A Croatica Médiaközpont fő feladatai, a magyarországi horvátok elvá- rásainak kielégítése, sokoldalú tájékoztatása horvát nyelven (politikai, társadalmi, kulturális, vallási, ismeretterjesztő stb. tartalmakkal), a horvát írásbeli és szóbeli hagyomány megőrzése és terjesztése társadalmi élet minden területén, a horvát kulturális örökség őrzése és ápolása, a nemzeti identitás erősítése, a horvát nyelv, történelem, kultúra és örökség népsze- rűsítése. Ismereteket közlünk minden magyaroszági horvátok lakta régió- ból, azok mindennapjairól, szeretnénk előmozdítani és fejleszteni a médiafelületet, a média különböző válfajaiban – nyomtatott és elektronikus (újság, rádió, internetes oldal, audiovizuális felvételek, hálózat), objektíven, pártatlanul és sokoldalúan tájékoztatni.
Elsősorban saját műsorgyártással igyekszünk eleget tenni a magyar- országi horvátok elvárásainak, gyors, pontos, teljes körű és hasznos infor- mációkat adni az azonos időpontban jelentkező napi, heti rendszerességű műsorok, különkiadások, valamint a szükség szerint változó időpontokban időszakosan jelentkező információs és zenei tartalmak keretében.
A Croatica Médiaközpont minden médiafelületével igyekszik megfele- leni a kor követelményeinek, a globális hálón kialakítandó további felületek kidolgozása reményében, mert a gyorsuló információs technológia egy világosabb profilt és szakmaiságot követel a magyarországi horvátoknak szóló médiagyártásban.”
Branka Blazsetin főszerkesztő, Croatica Médiaközpont

...megosztás
nemzetiség: