Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Cigány irodalom Magyarországon előadássorozat nyitó előadása

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár szeretettel meghívja Önt és barátait, 2014. január 15-én 17 órára „ …meglelni a jászolnyi hazát”  Cigány irodalom Magyarországon irodalomtörténeti előadássorozat első alkalmára: Cigány folklór – dalok, balladák, mondák, mesék

Előadó: Dr. D. Magyari Imre irodalomtörténész, közreműködik: Jónás Judit színművész

 

A magyarországi cigányság irodalmáról eddig alig, s csak röviden, s olykor ráadásul jó szándékkal bár, de szakszerűtlenül írtak,
a reprezentatív irodalomtörténetekből pedig, ha egyes alkotóit megemlítik is, majdhogynem teljes mértékben hiányzik a bemutatása.
Hiányzik a cigányságot bemutatni szándékozó, több-kevesebb hozzáértéssel készült, ismeretterjesztő művekből is.
A magyarországi cigány irodalom szűken számolva is közel ötvenéves. Ami ennyi idős, csak megszületett már!” (Dr. D. Magyari Imre)

A program célja, hogy elősegítse a velünk együtt élő kisebbség élő kultúrájának megismerését.

Az országban élő cigány nemzetiség irodalmát bemutató sorozat segítségével teljesebb képet alkothatunk
a hazánkban élő nemzetiségek kultúrájáról, a romák szóbeli és írott hagyományairól, ma is erősen ható korábbi és elő jelentős alkotóiról.

Helyszín: Országos Idegennyelvű Könyvtár – Rendezvényterem (1056, Budapest, Molnár u. 11.)

Támogató: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

...megosztás
nemzetiség: