Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Magasiskola – írói alkotótábor és mesterkurzus Szekszárdon

A Mészöly Miklós elbeszélésének címét viselő alkotótáborról a szervezésben oroszlánszerepet vállaló Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóhelyettese beszélt a Librariusnak.

Mi adta az ötletet a Magasiskolamegrendezésére?

Mészöly Miklós, a Szekszárdhoz tartozó Porkoláb-völgyben, egy távoli rokona tanyájában írta meg – más, helyi ihletettségű munkái mellett – két nagyszerű regényét: “Az atléta halála”-t, és a „Saulus”-t. Mikor halála után felmerült a terület eladása, Szekszárd városa megvette a telket. Az egykori – építészetileg értéktelen és lakhatatlan – tanya helyére “A Pad” irodalmi, kulturális és művészeti egyesület alkotó házat kíván építeni. Az erről szóló szerződésben a város támogatja az egyesület ezen szándékát. A pályázati és egyéb források elégtelensége miatt csak a tervek készültek el, az építkezés még nem indulhatott meg. De hogy a terv ne merüljön feledésbe, felmerült a “Szekszárdi Magasiskola” írótábor ötlete. A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, illetve a Wosinsky Mór Megyei Múzeum a kezdetektől fogva támogatja a cél megvalósulását.

Genius loci?

A Mészöly tanya igazi értéke ma is az, ami egykor Mészölynek Miklósnak is fontos lehetett. Igen, a hely szelleme. Mészöly szavával a “sűrített Pannónia”. Igazi alkotó hely, ahol az évszázados kultúra, a természeti táj, és a borok érzéki öröme, úgy válik egységgé, ahogy a szekszárdi bikavért alkotó borok összeforrnak.

Hol kerül sor az előadásokra?

Mint említettem, a tanya alkotóborrá alakítása csak a tervek között szerepel. Amíg ez meg nem valósul, az előadásoknak és a műhelymunkának a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által működtetett Irodalom Háza – Mészöly Miklós Múzeum ad otthont. http://wmmm.hu/ajanlo2. De hogy kimegyünk majd a Porkoláb-völgybe, és Mészöly emlékére megiszunk egy pohár bort, az biztos.

Mi a cél, milyenek lesznek a foglalkozások?

Az írótábor célja, hogy Mészöly Miklós szellemi örökségének jegyében az írásművészet formai, tartalmi, nyelvi és egyéb kérdéseit az irodalmi alkotás iránt érdeklődők számára közel hozza, illetve módszertani segítséget nyújtson azok lehetséges, egyénre szabott megoldásaihoz. A számos hasonló profilú író iskolához hasonlóan a “Magasiskolában” is kimagasló írók, irodalmárok mesterkurzusa jelentené a  képzés alapját.

Kik lesznek az előadók?

A minden év január 19-én, Mészöly Miklós születésnapján kiosztott “Mészöly Miklós Díjjal” kitüntetett írók, illetve barátaik jelentik azt a kört, akik a kurzust vezetik. Idén Tóth Kriszta, Baranyai László, Garaczi László, Győrffy Ákos, Kukorelly Endre, Nagy Ildikó Noémi, Péterfy Gergely és Szkárosi Endre lesznek a “tanárok”.

Kiknek a jelentkezését várják?

Nem kiforrott, kész alkotókat várunk, hanem olyanokat, aki valamilyen irodalmi „szakmában”, prózában, versben, drámában, esszében erőt, kitartást és tehetséget éreznek magukban. S természetesen azonosulni tudnak Mészöly szellemiségével.

Időpont, szállás, ellátás, díj?

Az alkotóborra július 8-13. között kerül sor. Szállást a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara kollégiuma biztosít. A részvétel, koszttal, kvártéllyal együtt 40 ezer forintba kerül, diákoknak kedvezményt tudunk biztosítani. Esténként és esetenként baráti vendéglátásról a szekszárdi borászok és szakácsok jelesei gondoskodnak, s abban is biztos vagyok – teszem hozzá – hogy igyekeznek majd jó hírét kelteni a városnak.

Tudvalévő, hogy munkásságával és morális tartásával Mészöly jelentős hatást gyakorolt az akkori fiatal írónemzedék mára befutott tagjaira, többek között Nádasra, Kukorellyre, Csaplárra vagy éppen Esterházyra. A Magasiskola célja, hogy „post mortem” a jelen reményteli fiataljaira is hasonló hatást fejtsen ki?

Ez így, ilyen direkten megfogalmazva nem szerepelt a céljaink között. De kétségtelen, a felsorolt előadók képesek arra, hogy tolmácsolják a szellemiségét. Ha valaki, hát ő megérdemli ezt. Nemcsak a modern magyar próza megteremtője, hanem egyben egy példaértékűen egyenes, tartásos személyiség volt. És ezt most sajnos nem árt újra erősen hangsúlyozni. Európai gondolkodás, és egyben ezer szállal a magyarsághoz, annak történelméhez kapcsolódó írói  életmű. Tűhegy pontos megfigyelés, kegyetlen őszinteség, szikár, férfias pátosz és alig értékelt irónia, sőt talán még humor is… de ezt, akik a mesterkurzust vezetik, jobban tudják, mint én.

Hol lehet jelentkezni a MAGASISKOLÁRA?

A legegyszerűbb nálam, e-mailben. jano@igyuk.hu

 

...megosztás
nemzetiség: